Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 74-77

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-28
Datum då anslag tas ner: 2021-05-20

Sekreterare: Kerstin Herbertsson