Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 47-54

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-26
Datum då anslag tas ner: 2023-06-17

Sekreterare: Kerstin Herbertsson