Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 12

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-16
Datum då anslag tas ner: 2020-02-07

Sekreterare: Kerstin Herbertsson