Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 9-14 och §§ 16-23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-19
Datum då anslag tas ner: 2019-03-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson