Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-25, § 27, §§ 29-32 och §§ 34-35

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-22
Datum då anslag tas ner: 2019-04-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson