Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 36-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-01
Datum då anslag tas ner: 2019-04-23

Sekreterare: Kerstin Herbertsson