Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 40-52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-17
Datum då anslag tas ner: 2019-05-09

Sekreterare: Kerstin Herbertsson