Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 57-59 och §§ 63-69

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-17
Datum då anslag tas ner: 2019-06-08

Sekreterare: Kerstin Herbertsson