Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 72

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-04
Datum då anslag tas ner: 2019-06-26

Sekreterare: Kerstin Herbertsson