Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 84-85

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-22
Datum då anslag tas ner: 2019-09-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson