Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 93-96

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-11
Datum då anslag tas ner: 2019-10-03

Sekreterare: Kerstin Herbertsson