Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 112-114 och §§ 117-124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-25
Datum då anslag tas ner: 2019-11-16

Sekreterare: Kerstin Herbertsson