Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§138-139 och §§ 142-149

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-17
Datum då anslag tas ner: 2020-01-08

Sekreterare: Kerstin Herbertsson