Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-11 och § 13

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-23
Datum då anslag tas ner: 2020-02-14

Sekreterare: Kerstin Herbertsson