Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17 och 21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-14
Datum då anslag tas ner: 2020-03-07

Sekreterare: Kerstin Herbertsson