Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 30-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-29
Datum då anslag tas ner: 2020-05-21

Sekreterare: Kerstin Herbertsson