Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48-53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-30
Datum då anslag tas ner: 2020-05-22

Sekreterare: Madeleine Ramberg