Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 54-72

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-23
Datum då anslag tas ner: 2020-05-15

Sekreterare: Madeleine Ramberg