Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 73-82

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-14
Datum då anslag tas ner: 2020-06-05

Sekreterare: Kerstin Herbertsson