Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 83-97

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-17
Datum då anslag tas ner: 2020-07-09

Sekreterare: Kerstin Herbertsson