Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 101-110

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-02
Datum då anslag tas ner: 2020-09-24

Sekreterare: Kerstin Herbertsson