Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 111-113

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-03
Datum då anslag tas ner: 2020-09-25

Sekreterare: Kerstin Herbertsson