Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 114-120

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-17
Datum då anslag tas ner: 2020-10-09

Sekreterare: Kerstin Herbertsson