Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§121-136

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-24
Datum då anslag tas ner: 2020-10-16

Sekreterare: Kerstin Herbertsson