Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 147-150

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-12
Datum då anslag tas ner: 2020-12-04

Sekreterare: Kerstin Herbertsson