Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 151-164

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-24
Datum då anslag tas ner: 2020-12-16

Sekreterare: Kerstin Herbertsson