Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 165-167

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-10
Datum då anslag tas ner: 2020-01-01

Sekreterare: Kerstin Herbertsson