Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-16

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-03
Datum då anslag tas ner: 2021-02-25

Sekreterare: Kerstin Herbertsson