Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetssutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-22
Datum då anslag tas ner: 2021-03-16

Sekreterare: Kerstin Herbertsson