Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-23
Datum då anslag tas ner: 2021-05-15

Sekreterare: Kerstin Herbertsson