Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§78-87

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-17
Datum då anslag tas ner: 2021-06-08

Sekreterare: Kerstin Herbertsson