Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 119-137

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-22
Datum då anslag tas ner: 2021-10-14

Sekreterare: Kerstin Herbertsson