Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 138-148

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-03
Datum då anslag tas ner: 2021-11-25

Sekreterare: Kerstin Herbertsson