Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 149-160

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-18
Datum då anslag tas ner: 2021-12-10

Sekreterare: Kerstin Herbertsson