Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 161-164

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-17
Datum då anslag tas ner: 2022-01-08

Sekreterare: Kerstin Herbertsson