Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 165-174

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-20
Datum då anslag tas ner: 2022-01-11

Sekreterare: Kerstin Herbertsson