Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 4

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-13
Datum då anslag tas ner: 2022-02-04

Sekreterare: Kerstin Herbertsson