Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 10-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-24
Datum då anslag tas ner: 2022-03-18

Sekreterare: Kerstin Herbertsson