Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-35

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-25
Datum då anslag tas ner: 2022-04-16

Sekreterare: Kerstin Herbertsson