Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 36-51

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-21
Datum då anslag tas ner: 2022-05-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson