Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 52-63

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-02
Datum då anslag tas ner: 2022-06-24

Sekreterare: Kerstin Herbertsson