Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 64-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-10
Datum då anslag tas ner: 2022-07-02

Sekreterare: Kerstin Herbertsson