Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 76-85

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-15
Datum då anslag tas ner: 2022-10-07

Sekreterare: Kerstin Herbertsson