Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 86-94

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-30
Datum då anslag tas ner: 2022-10-22

Sekreterare: Kerstin Herbertsson