Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 95-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-17
Datum då anslag tas ner: 2022-11-08

Sekreterare: Kerstin Herbertsson