Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100-109

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-23
Datum då anslag tas ner: 2022-12-15

Sekreterare: Frida Virenius