Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 110-119

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-15
Datum då anslag tas ner: 2023-01-06

Sekreterare: Kerstin Herbertsson