Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-26
Datum då anslag tas ner: 2023-02-17

Sekreterare: Kerstin Herbersson