Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 10-18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-21
Datum då anslag tas ner: 2023-03-15

Sekreterare: Kerstin Herbertsson