Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 19-32

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-22
Datum då anslag tas ner: 2023-04-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson